icon vi icon vi

Tin trong ngành

Tổng cục Thuế quán triệt nội dung Thông tư 119/2014/TT-BTC
Tổng cục Thuế quán triệt nội dung Thông tư 119/2014/TT-BTC

Để kịp thời quán triệt nội dung Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và  tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính về cải cách thủ tục hành chính thuế, ngày 4/9/2014, Tổng cục Thuế tổ chức hội nghị tập huấn...

<< < 1 2 

Tin tức

Tin nổi bật